Заявка за Шейкдаун

Форма за регистрация за участие в шейкдаун / Shakedown registration form

 

Срокът за регистриране е до 31.08. 20:00 ч. / The closing date for Shakedown registration is 31.08. 08:00 p.m.
Регистрация може да се подава и на място по време на административният прегледа в петък преди обед. / Registration can also be submitted on-site during the administrative check on Friday before noon.

В случай на неуспешно попълване на тази форма можете да изтеглите формуляра от тук и да го изпратите на info@rallybg.com /In case of failure to complete this form, you can download the form from here and send it to info@rallybg.com


Данни на представител на екипажа / Crew representative details

Данни за автомобила


Scroll to Top