Форма за електронна административна проверка

ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

ADMINISTRATIVE CHECK - ONLINE FORM

 

Моля, в тази форма да прикрепите сканирани снимки във формат JPEG на изискуемите документи за провеждане на административна проверка, като размерът на файловете не трябва да надвишава 10 МВ.

In this form, please attach scanned photos in JPEG format of the required documents for administrative verification, and the size of the files should not exceed 10 MB.


ДОКУМЕНТИ НА ОТБОРА / TEAM DOCUMENTS


ДОКУМЕНТИ НА ЕКИПАЖА / CREW DOCUMENTS


ДОКУМЕНТИ НА АВТОМОБИЛА / CAR DOCUMENTS
ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПОЗНАВАНЕ / RECONNAISSANCE FORM


Детайли на автомобила с който ще се извършва опознаването:

Details of the reconnaissance car:

Данни за водача:

Details of the driver:

Лице за контакт по време на опознаването:

Contact person during reconnaissance:

В случай на неуспешно изпращане на формата можете да я изтеглите от тук и да я изпратите на info@rallybg.com

In case of failure to send the form, you can download it from here and send it to info@rallybg.com


Scroll to Top